Υποστηρικτές

Ευχαριστούμε θερμά όσους πίστεψαν στην ιδέα μας!

Junior Achievement Greece

Peter Economides, our inspirational mentor.

Peter Economides

Brand Strategist

Inspirational Mentor

Beetroot Design

Logo & Materials Design

Βίντεο – Μοντάζ

Μιχάλης Καγιαλής

Αεροβιντεοσκόπηση με Drone

SILENTECH IKE

Website Development & Hosting

Epsilon Print

Εκτύπωση Έντυπου υλικού

Επιστημονικός Συνεργάτης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Υποστήριξη Υποδομών, Δράσεων & Επικοινωνίας

Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης