Νέα Διάκριση για την ReUZ+ στα Bravo Schools Awards 2022!

Άλλη μια διάκριση για τη ReUZ+ από τα Bravo Schools Awards 2022 στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17 παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη!

Η δημιουργία της ReUZ+ μέσα από το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης ενσωματώνει τους περισσότερους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από μια «Συνεργασία για τους στόχους (17)», μια χωρίς αποκλεισμούς συνεργασία που τοποθετεί τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο.

Συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε:

  • Μηδενική Φτώχεια (1): ενισχύοντας την απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
  • Μηδενική Πείνα (2): χρηματοδοτώντας με τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων το συσσίτιο των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών/τριών του ΕΕΕΕΚ
  • Ποιοτική Εκπαίδευση (4): μαθαίνοντας βιωματικά μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα συνεκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποδοχή, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή
  • Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (8): με την ένταξη στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες που ως τελειόφοιτοι μαθητές/τριες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά εργασίας. 
  • Λιγότερες Ανισότητες (10): με την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, την εκπαίδευση, στην εργασία και την αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 
  • Υπεύθυνη Κατανάλωση και παραγωγή (12): αξιοποιώντας παλιά οικιακά μαγειρικά σκεύη και εργαλεία που ενώ είναι από ανακυκλώσιμα υλικά (μέταλλα) δεν έχουν άλλον τρόπο/ρεύμα ανακύκλωσης, καθώς δεν ανήκουν στα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως πχ οι συσκευασίες. 
  • Δράση για το Κλίμα (13): εξοικονομώντας πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια) με τη δραστηριοποίηση στην Κυκλική Οικονομία και την μείωση των αστικών αποβλήτων.