Η γνώμη σας μετράει!
«Ερωτηματολόγιο έρευνας αγοράς από τη ReUZ+»

Το τμήμα Marketing της ReUZ+ διενεργεί πρωτογενή έρευνα για τη διερεύνηση του βασικού καταναλωτικού κοινού με σκοπό να προσδιορίσουμε το προφίλ του καταναλωτή μας, να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά του, να εκτιμήσουμε την αποδοχή των προϊόντων και της τιμής τους, να προσδιορίσουμε τη συχνότητα χρήσης και τον επιθυμητό τρόπο απόκτησης αυτών (κανάλια διανομής).
Η έρευνα θα χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι το επόμενο βήμα του διαγωνισμού του JA Greece.
Η γνώμη σας μετράει!

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε με ειλικρίνεια το ερωτηματολόγιό μας και να το διαδώσετε και σε άλλους πολίτες/καταναλωτες!

Ευχαριστούμε πολύ!
Το Τμήμα Marketing της ReUZ+